Senet Borcu Ödenmezse Başımıza Neler Gelir?

Avatarayınlanan s
298 0
Senet borcu ödemesi yapılmazsa hukuki sonuçlar doğurur. Senet, borç ve ödeme yükümlülükleri olan durumlarda borcun güvence altına alınması için düzenlenir. Senet kurallarına uygun olarak düzenlenen bir senet borçlu tarafından imzalandıktan sonra alacaklıya verilir. Alacaklının alacağı bu şekilde güvence altında tutulur. Senet üzerinde yazılan vade tarihi ödeme yapılması gereken süreyi ifade eder. 

Vade tarihinde ödeme yapılmazsa senet devreye koyularak yasal süreçle borçludan, senet borcu alınabilir. Senet düzenlemek için borçluyla alacaklı olmalıdır. İstenilen durumlarda kefil talep edilebilir ve bu durumda kefil imzası da bulunmalıdır. Senet üzerinde ad, soya, kimlik numarası, adres ve imzalar yer alır. Üst kısımda borçluya ait bu bilgiler yer alırken, alt kısmında da alacaklıya ait belirtilen bilgiler bulunur. Senet Borcu Ödenmezse Başımıza Neler Gelebileceği konusunda detaylı olarak hazırlanan yazımızda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. 

Senet Ödenemezse Süreç Nasıl İlerler?

Senet ödemesi yapılmadığında süreç senedin avukata verilmesi ve icra takibi ile ilerler. Tamamen yasal bir evrak olan senet son derece önemli ve borç konusunda bağlayıcıdır. İmzalanmış ve ödeme yükümlülüğü olan senetlerin borçlarını vade tarihinde ödemeniz gerekir. Vade tarihi gelen ve ödenmeyen borçlar için alacaklı avukata başvurabilir.
Süre olarak alacaklı istediği zaman seneti avukata vermekte özgürdür. Yani bazı alacaklılar vadesi geçtiği gün itibari ile seneti işleme koyarken, bazıları size ödemeniz için zaman tanıyabilir. Her iki durumda da vadesi geçmiş senet için alacaklı istediği tarihte avukata başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra takibi ile senet ve avukat masrafları borçludan tahsil edilir.
Senet Borcu İçin Avukat ve İcra Süreci Nasıl İşler?
Senet borcu ödenmezse avukat ve icra takibi süreci başlar. Alacaklı kişi vade tarihi geçtiği süre itibariyle dilediği zaman avukata başvurabilir. Avukata götürülen senet için avukat tarafından icra takibi başlatılır. Avukatta icra takibi başlatılan senet borcu üzerine avukat masrafları da eklenir. Senedi devralan avukat ilk olarak borçluyla iletişime geçerek, borç hakkında bilgi verir. Bu süreçte avukat tarafından farklı ödeme seçenekleri sunulur. Taksitli, kredi kartı, peşin ödeme seçenekleriyle senet borcunuzu ödemeniz istenir. Eğer ödemenizi yaparsanız icra takibine girmeden süreci sonlandırabilirsiniz. 

Genel olarak avukatlar süreci kolay sonlandırmak için ödenmesi kolay ödeme planları sunabilirler. Eğer senediniz avukata verildiyse, avukatla iletişim kurup ödeme planlarını incelemeniz faydalı olacaktır. İcra takibi ile süreç hem uzayacak hem masraf artacaktır. Bu nedenle en kısa zamanda borcu ödemeniz iyi olacaktır. Ödenme yapılmadığı durumda mahkeme ve icra takibi süreci başlatılır.

Avukat ve Borçlu Senet Ödemesinde Anlaşamazsa Ne Olur?

Avukat ile senet borcu ödemesinde anlaşılmazsa avukat icra takibi ve mahkeme sürecini başlatır. Avukat tarafından eline gelen senet ilk olarak anlaşma yoluyla çözülmeye çalışılır. Anlaşmaya varılamadığı durumda icra takibi başlatılır. İcra takibi belgesi borçlunun eline ulaştığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde itiraz hakkı kullanılabilir. Belgenin eline ulaştığı tarih itibariyle 10 gün içerisinde borç ödenmelidir.
, Senet Borcu Ödenmezse Başımıza Neler Gelir?
Senet Borcu Ödenmezse Başımıza Neler Gelir?
Senet Borcu İçin Mahkeme ve İcra Süreci Nasıl İşler?
Senet borcu mahkeme ve icra takibi süreci avukata aktarılan senetler için anlaşmaya varılamadığında başlar. Eğer avukat tarafından sunulan ödeme planlarında anlaşma sağlayamadıysanız ya da yapılan ödeme planına uymadıysanız icra takibi ve mahkeme süreci başlatılır. Avukat ödeme yapılmayan senet borcu için icra mahkemelerine başvurur. İcra mahkemelerinde dava açılarak borçluya ait taşınmazların ve maaşın haczi gibi işlemleri başlatır. Eğer bu aşamaya kadar senet borcu ödenmediyse mahkeme tarafından maaşınızın 4’te 1’ine kadarına haciz koyulabilir.

Senet Borcunun Hapis Cezası Var Mı?

Senet borcu için hapis cezası doğrudan verilmez. Türk Ceza Kanunu’nda da açıkça belirttiği gibi borç nedeniyle bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması mümkün değildir. Ancak borçlu kişi icra yetkililerine borcu ödemek için taahhüt verdiği durumda eğer borcu verilen tarihte ödemezse hapis cezası alabilir. Burada alınan hapis cezası nedeni taahhüt ihlalidir.

İcraya Verilen Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

İcralık senet borcu ödenmesi için 10 iş günü süre verilir. İcra takibi başlatıldığında borçludan borçları ödemek için taahhüt istenir. Taahhüt verildiği tarihte ödenmesi beklenir. Eğer verilen taahhüt süresinde ödenmezse cezai yaptırım süreci başlar. Bu süreçte hapis ya da adli para cezası hükmedilir. Ancak eğer borçlu bir taahhüt vermediyse hapis ya da adli para cezası hükmedilmez. Senet ödenmediğinde icra mahkemelerince icra süreci başlatılır.
İcra Daireleri tarafından senetler incelenir ve borç icra yoluyla tahsil edilir. Ödenmeyen senedin icra süreci ile ilgili bilgilendirme borçluya ulaştığı günden itibaren 10 gün içinde önlenmesi gerekir. 10 gün içerisinde ödenmeyen borçlar için haciz işlemleri başlatılır.
Senet Borcu Ödenmediğinde Eve Haciz Gelir Mi?
Senet borcu ödenmediğinde haciz işlemi başlatılır. Haciz işleminde kişinin maaşı ve malı haczedilir. Mahkemeler de ilk olarak maaş haczi ve duruma göre mal varlığı haczi kararı alınır. Maaşın en fazla 4’te 1’i haczedilebilir. Çok yüklü borçlarda taşınmaz mallara haciz işlemi uygulanır. Burada tercih avukatın yaptığı başvuruya göre değerlendirildiğinden bu aşamaya gelmeden avukatla anlaşma yapmanız ve ödeme planını belirlemeniz daha iyi olacaktır. Böylelikle icra ve mahkeme süreci masraflarını ödemenize gerek kalmaz ve uygun bir ödeme planı ile borcunuzu daha kolay ödeyebilirsiniz.

Senet Borcu İçin Hangi Mallar Haczedilemez?

Senet borcu ödenmediğinde haczedilemez mallar dışındaki mal varlığı ve maaş için haciz işlemi başlatılır. Borçlu kişinin yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan mallar haczedilemez. Hem iş hem de ev yaşamı için gerekli olan mallar haczedilemez. Borçlunun sağlıklı yaşam şartlarını bozacak mallar dışındaki mallara haciz işlemi uygulanır.

Senet Borcu İçin İcralık Olan Mal Satılamazsa Ne Olur?

İcralık mal satılamazsa satılamadığı süre için kişinin borcuna faiz işlemeye devam eder. Borçlunun malı satılamadığı durumda malın iadesi söz konusu olmaz. Ancak borçlu kişi borcunun tamamını ödediği durumda malın iadesini alabilir. İcraya konu olan malın satılması için ihaleler yenilenir. İhaleye konu olan icralık malın her ihalede satılabilmesi için fiyatı düşürülür. Mal satıldığında eğer ücreti borca yetmezse kalan miktara faiz uygulanmaya devam eder.
Senet Borcu Olan Kişinin Maaşı ve Haczedilebilir Malı Yoksa Ne Olur?
Senet borcu için haczedilebilir mal ve maaş olmadığı durumda icra takibi başlatılır. Borçlu kişinin şimdi mal varlığı ya da maaşı olmasa dahi ilerde bir gün olacak maaş ya da mal varlığına direk olarak el koyulur. Eğer kişinin son iki yıl içerisinde var olan bir malı var ve el değiştirmiş ise bu mallar için “mal kaçırma davası” açılabilir. Açılarak yapılmış olan devir işlemleri iptal ettirilip, mal varlığına el konulabilir. Geriye dönük son iki yıl içerisinde yapılmış devir işlemleri mal kaçırma davasına konu olabilir.
İcra Mahkemesine İtiraz Edilebilir Mi?
Senet borcu için mahkemeye itiraz süresi, borçlunun eline ödeme belgesi ulaşması ile başlar. Mahkeme tarafından ulaşan ödeme belgesine 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Borçlu, borçlu olmadığı ya da alacaklının icra dairesine bildirme yetkisi bulunmadığı durumlarda itiraz edebilir. Borçlu tarafından yapılan itiraz sonrası icra takibi durdurulur. Senet borcu için itiraz sonuca bağlandıktan sonra süreç devam eder.
Senet Borcu Ödenmezse Başımıza Neler Gelir? konusunda hazırladığımız yazımızın burada sona geldik. Senet Borçları Zaman Aşımına Uğrar mı? konusundaki yazımıza da göz atabilirsiniz.

İlgili Yazı

Bursa’da Senetle Borç Para Veren Yerler

Gönderen - Kasım 3, 2019 0
Bankalardan bir sebeple kredi kullanamayanlar bu ihtiyaçlarını bulundukları bölgelerden senet ile borç para karşılamak istemektedirler. Yazımızın hemen başında belirtelim ki…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir