Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Avatarayınlanan s
279 0
Senet ile borcu olanların ve ödemede zorluk çekenlerin merak ettiği Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir? konusunda bilgiler vereceğiz. Daha çok eski zamanlarda oldukça sık olarak düzenlenen senetler artık çok fazla hayatımızda yer almasa da Senetler borçlu ve alacaklı iki taraf arasında düzenlenen ve para kıymetindeki evraktır. Senetler gününde ödendiği takdirde her hangi bir yasal sorun teşkil etmeyen belgelerdir. Ancak borçlu açısından senetlerin vadesi geldiği halde ödenmemesi bir takım yasal işlemler sonucunu doğurmaktadır. Senet alacaklısı vadesi gelmiş borcunu tahsil edemediği zaman elindeki güvence ve teminat olan senetleri avukatlar veya bizzat kendi aracılığı ile işleme koyabilir.  Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi ile ilgili olarak uygulamada yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda zaman aşımını iki aşamalı olarak ele almamız doğru olacaktır.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir? Diye merak edenler için bu süre senet vade tarihinden itibaren 3 yıldır. 3 yıl içinde işleme konulmayan senetler zaman aşımı süresi dolmuş senetler olarak nitelendirilmektedir. Borçluların senetlerini vade tarihinde ödememeleri sebebi ile oluşan mağduriyetinizi icra takibi başlatarak giderebilirsiniz. Burada da ortaya borçlu kişinin üzerindeki mal varlığı veya resmi kayıtlarda aldığı maaş gibi etkenler önemlidir.

Zira borçlunun üzerine her hangi bir mal varlığı yok ise ve resmi kayıtlarda da bir geliri yok ise icra dairelerinin de yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Bu yüzden senetle karşılığı borç verenler veya aralarında yapılan ticaret karşılığı ödemeler konusunda senet düzenlenmiş ise bu senette memur veya mal varlığı olan birilerinin de kefil olarak imzasının bulunması alacaklı kişi tarafından talep edilebilir. Peki Senet Borcu Zaman Aşımı Süresini geçirenler için nasıl bir yol izlenmelidir.

Senette İlamsız İcra  Zaman Aşımına Tabi midir?


Senetlerde vade tarihleri 3 yıl geçen alacaklılar senetleri ilamsız icra yolu ile icraya verebilirler. Yani senetlerdeki 3 yıllık zaman aşımı süresi ilamsız icralarda geçerli bir süre değildir. İlamsız icraya konulan bir senete karşı borçlu tarafa 1 haftalık bir itiraz süresi verilmektedir. Bu süre zarfında itiraz edilmez ise bu borcun kabulü anlamı taşımaktadır. Borçlu ilamsız icra takibi karşısında bu borca itiraz edebilir. İtiraz etmez ise bu borcu ödemek durumunda kalabilir. Senetlerde zaman aşım süreleri ise farklılık göstermektedir. Yazımızın devamında size senetlerdeki zaman aşımı süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz.

Zaman Aşımı Süresi Aynı Mıdır?

Banka Senetleri

Senetlerde zaman aşımı sürelerinde kişiler arasında düzenlenen senetler ile bankaların düzenlediği senetler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Mesela özel ve kamu bankaları tarafından düzenlenen senetlerde zaman aşımı süreleri 10 yıl olarak belirlenmiştir. Buradaki senet aynı zamanda bir sözleşme niteliği taşıdığından bu süreler farklılık göstermektedir.

Esnaf Senetleri 

Ticaret Kanununa göre senetlerde zaman aşımı süreleri düzenlenirken esnaf, gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen senetlerde zaman aşımı süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu senetler kanunlarımızda ve uygulamada Adi Senetler olarak isimlendirilmektedir.

Senet Borcundan Haciz Gelir mi?  


Senet ile borcu olanların ve bu borcu ödeyemeyenlerin en çok merak ettiği konular arasından senet borcundan dolayı haciz gelip gelmeyeceğidir. Eskiler bilirler senet ile borcu olanların evlerindeki bazı eşyalar icra memurları tarafından haciz edilerek götürülmekte idi. Artık bu durum biraz değişti. Zira evlerdeki zorunlu tüketim malzemeleri artık haciz kapsamı dışına çıkarıldı. Aynı şekilde eskiden emekli maaşı gibi temel ihtiyaçlarımız olan maaş gelirlerimize de haciz uygulanırken şimdiler de ise bu bazı şartlara bağlandı.  Emekli maaşlarına kesin bir şekilde haciz gelmiyor iken memur ve işçi maaşlarının bir kısmına haciz gelmektedir. Senet Borcundan Haciz Gelir mi ? diye merak ediyorsanız eğer ve başınızda böyle bir konu varsa bir avukattan hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

Vefat Edenin Senet Borcunda Zaman Aşı mı ?

Okurlarımız tarafından bir diğer merak edilen konu ise varisi olduğumuz yakınlarımıza ait senet borçlarından sorumlu olup olmayacağımız konusudur. Ölen kişinin senet borcunda zaman aşımı tıpkı yukarıda izah ettiğimiz sürelere tabidir. Burada herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ölen kişinin varisleri tereke ve borç kıyası yapmak sureti ile senet borçlarından dolayı reddi miras haklarını kullanabilmektedirler. Reddi miras için 3 aylık bir süre bulunmaktadır. Burada önemli olan husus ise varisi olduğumuz yakınımızın herhangi bir senet borcu olup olmadığının bilinmesidir.

Zaman Aşımı İtiraz 

Borçlu taraf olarak değerlendirdiğimizde tebliğ edilmiş bir icra emri var ise eğer bunun zaman aşımı süresini doldurduğunu düşünüyor ise buna karar tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük süre içinde itiraz etmek gerekmektedir.  Senetle icra takibi konusunda tebligatlar 7201 sayılı kanun gereği yapılmaktadır. Eğer ikamette yok iseniz tebligat muhtarlara yapılabilmektedir. İcra Dosyası Sorgulamak İçin Bu Bağlantıyı İzleyiniz. 

, Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir?
Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir?

İcra takibine konu edilen senet ise, icra takibi, keşideciye karşı son işlem tarihinden itibaren 3 yıl, ciranta-ya karşı son işlem tarihinden itibaren bir yıl ve ğer takibinizdeki belge çek ise, son işlem tarihinden itibaren 6 ayda zaman aşımına uğrar. Dosyayı yenilediğiniz de, yenileme dilekçesinin tebliğinden itibaren borçlu tarafından 7 gün içinde İcra Mahkemesine zaman aşımı nedeniyle takibin iptali talebinde bulunulabilir.Eğer bulunulmaz ise, zaman aşımı süreniz yeniden başlar. Alacaklı yönünden dosyayı zaman aşımına uğratmamanın yolu ise yukarıda belirtilen süreleri dikkate alarak dosyada alacağın tahsiline yönelik talep açmak gereklidir Tabi burada dosyanın en son işlem tarihinden itibaren bir yıl sonra Muameleden kaldırıldığını da göz ardı etmemek gereklidir

Ödenmeyen senedin cezası nedir?

Bildiğiniz gibi senet alacaklı ile borçlu arasındaki borcun bir nevi garanti altına alınmasını sağlayan değerli evraktır.  Senet ile alışveriş yaparken mutlak suretle senet üzerinde yazılı olan vade tarihi, vade miktarı bilgilerini hem rakam ile hemde yazı ile okunaklı olarak doldurmak önemlidir. Taksit ile ödeme yapılacak ise senetler taksit miktarı oranında tanzim edilmelidir. Senetler vadesi geldiğinde borçlu tarafından ödenmez ise icra takibi başlayabilir. Buna karar verecek olan alacaklı taraftır. Senedin icra yolu ile tahsil edilmesi işlemi başlar ise bu borca ekstra olarak mahkeme ve diğer masraflar da eklenir.  Senetler aynı çeklerde olduğu gibi başkalarına devir edilebilen değerli evraklar arasındadır.Aynı çek ciro işlemi gibi senetlerinde arkası imza atmak sureti ile ciro edilebilir.

Borçlular tarafından senetler ödenmediği zaman borçlular için doğrudan hapis cezası yaptırımı uygulanmaz.  Öncelikli olarak borçluya borcunu ödeyip ödemeyeceği hususu sorulur. Borçlu olan kişi icra görevlilerine borcu belirli bir tarihe kadar ödemek için tarih verirse o tarihe kadar hapis yaptırımı uygulanmaz. Borç için ödeme tarihi verildiği halde ödeme işlemi gerçekleşmez ise borçluya  taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezası yaptırımı uygulanabilir.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir? konusunda derlediğimiz bilgilerin burada sonuna geldik. Senet konusunda hazırladığımız  Senetle Kredi Nasıl Alınır? Senet Kredisi Veren Bankalar  konusunda hazırladığımız yazımızda ilginizi çekebilir. Senetle icra konusunda yorum bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Uzman editörlerimiz sizlere bu konularda detaylı bilgiler sunacaktır.

İlgili Yazı

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir