Yemin Etmek Nedir? Din, Hukuk ve Meslek Yeminleri Nelerdir?

Avatarayınlanan s
211 0
Yemin Etmek Nedir? Din, Hukuk ve Meslek Yeminleri Nelerdir? Konusunda hazırladığımız yazımızda sizlere Türk toplumu açısından çok önemli bir yere sahip olan yemin kavramı hakkında bilgiler vereceğiz.yemin kavramı belkide eski toplumlardan günümüze kadar ulaşan dinde yeri olan ve toplumumuzda mukaddes sayılan bir söz biçimidir.Yemin verildiğinde yeminin tutulması ve yerine getirmesi bizler için oldukça önemli bir kavramdır.

Yemin Etmek Nedir? Din, Hukuk ve Meslek Yeminleri Nelerdir?

Yemin Etmenin kaidelerinin Dinimizde bu kadar önemli bir yere sahip olması sebebi ile bu kavram Din dışında bir çok alanda kendisine yer bulmuştur. Meslek dallarından hukuksal alana kadar bir çok dalda yemin edilmesi Türk Toplumunda bir gelenek haline gelmiştir.

Bu kadar önemli bir alana sahip olan Yemin Siyasal yaşamımızda da önemli bir yere sahiptir.Göreve başlayan Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı da seçildiğinde Yemin ederek göreve başlar.

Siyasal Yaşamda Yemin kavramı bu kadar öneme sahip iken bazı meslek dallarında da yemin verilere göreve başlanır.Askerler Polisler avukatlar ve daha bir çok meslek grubu yemin vererek göreve başlar.

Meslek grupları dışında hukuksal alanda da Yemin kavramı oldukça önemli bir yere sahiptir.Mahkeme Salonlarında Tanıklar söze başlarken hakim önünde doğruyu söyleyeceklerine dair yemin verirler.
Gerçek yaşamdan uyku alemine geçtiğimiz gece saatlerinde ise Rüyada yemin etmenin anlamı gibi anlamlar da hayatımızın bir parçasıdır..Kimi Kaynağa Göre Yemin etmek rüyada Düşmanları yenmek anlamına gelirken kimi kaynağa göre ise İmanın kuvvetlenmesine işaret eden bir durum olarak gösterilir.

Toplum Kurallarında Yemin etmek önemli bir yere sahiptir.Zira bu anlamı gelişigüzel kullanmak ve her ortamda kullanmak yakışık almayan bir davranıştır.Ülkemiz dışında da Yemin kavramı önemli bir yere sahiptir.Dini ve milleti kim olursa olsun Yemin Kavramı İnsanoğlunda çok önemli bir yere sahiptir.

Sözlükte “kuvvet, sağ taraf, sağ el, ant, kasem ve benzeri” mânalara gelen yemin dinî kullanımda, “bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki söylediği sözünü Allah’ın adını veya sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesi”ni ifade eden bir terimdir. Meselâ “Vallahi şu işi yapmam”, “Vallahi şu yere gitmeyeceğim”, “Vallahi borcumu ödedim” şeklindeki beyanlar böyledir. Bu tür yeminlere fıkıh dilinde kasem adı verilir. Bundan ayrı olarak köle âzat etme ve boşamaya bağlı olarak yapılan ve bazı fıkhî sonuçlar doğuran yemin çeşidi ile yargılama hukukunda ispat vasıtası olarak başvurulan yeminden de söz edilebilir.

NASIL YEMİN EDİLİR?

Kasem suretiyle yapılan yemin Allah’ın  isim veya sıfatlarından  birine ant  içmekle  yapılır. “Vallâhi, tallâhi, billâhi, Allah şahit, rahim  olan Allah hakkı için andolsun, Allah adına yemin ederim” gibi ifadeler böyledir. Aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarıyla bağlantı kurularak söylenen “yemin ederim, üzerine andolsun, şu yemeği yemek bana haram olsun” gibi ifadeler birer yemin sayılır. “Şöyle yaparsam yahudi, kâfir vb. olayım” veya “Müslüman olmayayım” tarzında sözlerin birer yemin sayılabilmesi için bunların yemin niyetiyle yani sözü teyit maksadıyla söylenmiş olması gerekir.

Allah’ın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında toplumun örfü ve kutsal hakkındaki değerlendirmesi ölçü alınır. Toplumumuzda “Kâbe hakkı için”, “Kur’an çarpsın”, “Ekmek çarpsın”, “Anam avradım olsun” gibi toplumun üst ve kutsal değerlerini sözünü teyit etmek için kullanma da, örfen yemin telakki edildiği sürece, diğer yeminlerin tâbi olduğu hükme tâbidir. Müslümanların her türlü yeminden, özellikle bu tür yeminlerden kaçınması, etrafındaki insanları da bu yönde uyarması gerekir. Çünkü dince kutsal ve saygın kabul edilen değerlerin günlük tartışma ve çekişme ortamına indirilmesi neticede, bu değerlerin yıpranmasına yol açar. Zaten fıkıh geleneğindeki yemin telakkisi, zıhâr yemini için de kefâretin gerekli görülmesi ve boşama teyitli sözlerin de yemin olarak algılanabilmesi bu bakış açısını haklı kılar.

Yemin etmek esasen mubah bir davranış olmakla birlikte, gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Sıkça yemin eden kişi sözüne Allah’ı şahit tutmuş, O’na karşı saygısızlık etmiş ve kutsal değerleri sözünün doğruluğunu teyit için yıpratmış, neticede de toplum nezdinde kendi saygınlığını zedelemiş olur. Müslüman, yemin etmeye ihtiyaç hissetmeyecek derecede sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle bilinen bir kimse olmayı gaye edinmelidir. Yalan yere yemin etmek ve yapılan bir yemine uymamak ise daha büyük bir hatadır ve bazı sorumlulukları doğurur.

YEMİN ETMEKLE İLGİLİ AYETLER

Kur’an’da, verilen sözün yerine getirilmesi bağlamında “Yeminlerinizi koruyunuz” (el-Mâide 5/89), “Allah adına yaptığınız ahidleri yerine getirin. Allah’ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir” (en-Nahl 16/91) buyurulur. Bu itibarla bir müslümanın yemin etmemesi, yemin etmişse bu, verdiği söze Allah’ı şahit tutmak demek olduğundan mutlaka yeminine bağlı kalması gerekir.

YEMİN KEFARETİ NASIL ÖDENİR?

Yemin ettikten sonra yeminini tutmayan kimsenin yemin kefâreti ödemesi gerekir. Mâsiyet içeren bir iş için yemin eden kimsenin o işi işlemeyip yemin kefâreti vermesi gerekir. Bir kimsenin borcunu ödememeye, bir müslüman kardeşiyle konuşmamaya, anne babasıyla aynı evde oturmamaya yemin etmesi gibi durumlarda yeminin bozulup kefâret ödenmesi tavsiye edilmiştir. Bir hadiste de “Bir kimse bir şey için yemin eder, sonra da ondan hayırlısını görürse yeminini bozsun ve kefâret versin” (Müslim, “Eymân”, 15-16) buyurulmuştur.İlgili Yazı

Yemin 119.Bölüm Özet 14 Kasım Fragman

Gönderen - Kasım 13, 2019 0
Yemin 119.Bölüm Özet 14 Kasım Fragman Yemin 119.Bölüm Özet 14 Kasım Fragmanı hakkında dizi tahminleri ve analizlerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.…

Yemin 25 Kasım Özet 126.Bölüm Fragmanı

Gönderen - Kasım 22, 2019 0
Yemin dizisi 25 Kasım 126 bölüm Özeti ve Fragmanına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Sevilerek izlenen Yemin dizisinde geçtiğimiz hafta son bölümde…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir